Osnovna sredstva

Previous Next


Osnovna sredstva


Evidencija osnovnih sredstava po korisnički definisanim parametrima popisa

 Po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

 Po lokacijama

 Po zaduženim radnicima

 Po lokacijama i zaduženim radnicima


Procena vrednosti osnovnih sredstava

 Unos procenjenih vrednosti i procenjenog veka trajanja, na osnovu koga se izračunava stopa amortizacije

 Štampa efekata procene

 Obrada unete procene

 Arhiviranje prethodnih vrednosti i mogućnost vraćanja vrednosti na stanje pre procene


Otuđenje osnovnih sredstava

 Formiranje i štampa predloga otudjenja po tipovima (rashod, krađa,...)

 Obrada unetog predloga otuđenja


Popis

 Formiranje stanja po knjigama

 Štampa popisnih lista po definisanim kriterijumima

 Obrada rezultata popisa (potpuni ili delimični premeštaj ili rashod)

 Zapisnik popisa


Obračun amortizacije

 Knjigovodstvene

 Poreske za nekretnine (grupa 1)


Pregledi

 Stanje osnovnih sredstava po poslovnicama ili kontima i statusu

-     sredstva bez promene

-     novonabavljena

-     otuđena

-     nabavljena i otuđena u tekućem obračunskom periodu

 Obrazac OA

-     Automatsko formiranje, mogućnost naknadnih korekcija

-     Obračun poreske amortiyacije ya opremu (grupe 2 - 4)

-     Štampa obrasca


Izveštaji

 Stanje osnovnih sredstava sa trenutno obačunatom knjigovodstvenom amortiyacijom, po

-     Inventarskom broju

-     Poslovnicama

-     Lokacijama

-     Zaduženim radnicima

-     Kontima

 Obrazac OA-1 - Stanje osnovnih sredstava sa trenutno obračunatom poreskom amortizacijom za nekretnine (grupa 1)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer