Proknjizeni nalozi

Parent Previous NextPregled svih proknjiženih   dokumenata (naloga) sa mogucnošću selektovanja po vrstama naloga:

graphicSelektovanje vrste naloga iz padajućeg menija


Pretraga proknjiženog naloga po zadatim elementima (vrsta,broj)

graphicKontrola prometa proknjizenih naloga po odabranom tipu:

1.ukoliko je doslo do neslaganja dugovne i potrazne strane na nalogu prikazaće se svi nalozi sa saldom

2.kontrolom aktive i pasive prikazaće se nalozi koji nisu usklađeni

graphicIzmena stavki proknjiženih naloga, prikazana osenčena polja sa dozvolom izmene.

Napomena: nedozvoljena izmena datuma van perioda naloga(veće od datuma naloga)

graphic


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator