Administracija

Previous Next


ADMINISTRACIJA – SISTEMSKE I POMOĆNE FUNKCIJE

       Definisanje podataka o firmama

 Osnovni podaci o firmi (naziv, sedište, matični broj, delatnost, PIB,...)

 Podaci o tekućim računima, definisanje eventualno instaliranog softvera za E-banking i lokacije za preuzimanje izvoda i izvoz naloga za plaćanje

 Definisanje programskih modula po godinama za izabranu firmu

 Automatsko azuriranje podataka preko internet lokacije

       Definisanje operatera i njihovih ovlašćenja za rad sa pojedinim funkcijama programskih modula

       Okruženje

 Definisanje boja na radnim površinama

 Definisanje uredjaja i njihovih parametara (fiskalni štampači, barkod skeneri…)

 Parametri odlaznog (SMTP) eMail servera

 Log grešaka u programu

       Rečnik podataka

 Definicije svih tabela i indeksnih (sortnih) pojmova u sistemu na osnovu kojih se reorganizuje baza

 Automatski reorganizuju postojeći podaci radi uskladjivanja sa novim verzijama programa

 Opisi rečnika

       Razni alati

 Otvaranje XML tabela

 Izvršavanje udaljenih skriptova

 Učitavanje slika za potrebe programa

       Automatsko ažuriranje zadnjom verzijom programa putem internet

       Predaja podataka za poresku upravuCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator