Backup

SMS programi ››
Parent Previous NextBackup podataka


Prvi put odaberite lokaciju na disku, kasnije, menjajte u slucaju potrebe, na nacin prikazan na slici 1Slika 1Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator