Opste napomene

SMS programi ››
Parent Previous Next

- Pomoćne funkcije

postoji u svakom programu kao sastavni deo glavnog menija i preko njega obavljamo zahtevano definisanje kontrolnih podataka, perioda

rada itd. 


- Definisanje dokumenata

obavlja se kroz pomoćne funkcije prilikom otvaranja aplikacije za novu firmu ili novu godinu  i podrazumeva podešavanje

određenih parametara koji se traže da bi program optimalno funkcionisao


- Šifarnici

svaki modul sadrzi meni "Šifarnici"  preko koga se ažuriraju baze šifarnika, bilo da su aktuelene samo za taj deo programa ili opšte za sve

programe**Korišćenje svakog pojedinačnog modula SMS solution ima predvidjen redosled prilikom prve upotrebe

po otvaranju aplikacije za odredjenu firmu ili godinu, na koji ovom prilikom skrećemo pažnju:
- imaju svrhu definisanja odredjenih parametara za firmu u kojoj se trenutno  nalazite

ili na nivou agencijske upotrebe, i potrebno je na glavnom meniju programa koji ste otvorili prvo proveriti ovu opciju

(više o ovoj funkciji biće objašnjeno uz pojedinačna uputstva za svaki program, zbog različitih pitanja koja se postavljaju tom prilikom);-  su sledeća opcija na glavnom meniju sa kojom se treba upoznati, i to:

  1. posebni ili specijalni sifarnici koji se odnose na firmu za koju se u odredjenim programima zahtevaju i otvaraju,

  bilo kroz ovu opciju na glavnom meniju ili prilikom unosa podataka u promet, kao i  

  1. opsti sifarnici koji su namenjeni za agencijsko poslovanje – vodjenje poslovnih evidencija za vise firmi.Unos sa konsultacijom i ažuriranjem šifarnika


 Polja na get masci (osenčena na slici 1) koja zahtevaju šifre:

graphic

Slika 1


NAPOMENA: Enter na prazno ili neispravno popunjeno polje otvara zahtevani šifarnik,

a dalje pretragom šifarnika i pozicioniranjem na odabrani podatak (šifru partnera, konto,poslovnicu, artikal i sl.) Enter ili dupli levi klik mišem

prenosi šifru u polje, nastavljamo sa unosom podatakaKnjiženje pripremljenog naloga


Na toolbar-u opcije UNOS ikonica KNJIŽENJE - opciono POTVRDA smešta naloge iz unosa u promet ako drugačije nije definisano

pomoćnim funkcijamaIzbor i selekcija zahteva na izveštajima


Prilikom popunjavanja maske za izvestaje ostavljanje nepopunjenih polja obuhvata SVE sifre po ponudjenim parametrima!

Svakim unosom sifre (npr. poslovnica, partner, konto...) suzava se izvestavanje po zadatoj selekciji

Posto je ogranicen broj polja na zahtevu za neki  izvestaj moze se koristiti znak %

posle zadate /grupe/sintetike/dela analitike,

kada je na primer u pitanju konto, a

isto vazi za poslovnice, ukoliko ostanu prazna polja nema selekcije i stampa se sveobuhvatni izvestaj.


Ukoliko postoji potreba za izvestajem po specificnom zahtevu (selekciji) mogu se koristiti SETOVI za izvestaje

(Glavni meni->Sifarnici->Setovi za izvestaje)

i to unosom seta po broju i opisno, sa pripadajucim elementima (poslovice/konta/artikli/partneri/vrste naloga i td)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad