Setovi za izveštaje

Parent Previous Next
Ukoliko zadate izveštaje po nekom kriterijumu ograničavate izveštavanje,

setovi za izveštaje vam omogućavaju da taj kriterijum proširite do željenog nivoa, kao na primeru na slici.

Ukoliko zelite da pozovete određeni set kliknite na dugme na masci za izbor izveštaja,

ponudiće vam se set po odredjenom tipu: poslovnice, konta, partneri itd.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents