Recnik pojmova

SMS programi ››
Parent Previous NextMeni

spisak izbora  koje program nudi, na primer:


- glavni meni  (linija odmah ispod naziva programa),


graphic


- padajući meni (ako sa glavnog menija Enter dugmetom ili prolazom mišem odaberemo neku opciju)


graphicTOOLBAR meni (nalazi se na gornjoj liniji dela ekrana koji sadrži ikone sa alatima za odredjeni segment programa)
Maska

tabela kojom se vrši unos, izmena ili druga akcija, sa opisima pored polja koji Vam blize određuju tražene podatkePolje

mesto za unos traženog podatka sa maske za unos; tipovi polja:

1.   Numericko - unos iskljucivo brojevima i znakom "-"

2.   Alfa numericko - unos brojevima, slovima i znacima, moze i kombinovano


Kursor

osenčeno polje na ekranu koje omogućava pristup korisniku pomoću tastature ili miša


Modul

označava instalirani program namenjen za obradu odredjenih podataka , npr. obračun zarada, finansijsko knjigovodstvo, evidencija PDV  itd.  i čini deo programskog paketa


Aktivan prozor

sastavni deo operativnog sistema Windows i predstavlja deo na ekranu koji dozvoljava postupak unosa ili izmene podataka, uglavnom oboeležen drugačijom bojom zaglavlja.Desni klik mišem u aktivnom prozoru daje mogućnosti kao na donjoj slici:


graphic

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease