Dati avansi

Parent Previous Next


Glavni meni DATI AVANSIUnos avansnog racuna za dati avans


Primer unosa datog avansa


Primer unosa tarife avansa

*kod unosa Tarife, Vrste knjige i Vrste promene konsultovati šifarnike Enter-om na prazno polje Tarifa, Vrsta knjige i Vrsta promene


Deo ekrana sa dvostranim pregledom avansa po tarifama i dokumenata po kojima postoji veza sa ovim avansom


Stanje avansa sa podacima o nalozima za knjiženje u finansije (FN)  i PDV evidenciju (PN)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle