Evidencija avansa

Previous NextUnos primljenih i datih avansa

 Unos avansa po poslovnicama i partnerima

 Uvid u stanje avansa i njegovu realizaciju

 Automatsko knjiženje u PDV evidenciju i finansijsko knjigovodstvo

 Štampa avansnog računa

Mogućnost pristupa svih modula stanju avansa i njegovo ažuriranje

Izveštaji

 Dnevnik avansa

 Kartica avansa

 Stanje avansa

Pomoćne funkcije

 Parametri

 Otvaranje početnog stanja avansa

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software