PP PDV Prijava

Parent Previous Next       Na padajucem meniju PREGLEDI, opcija OBRAZAC PP PDV,

izborom formiranja za odredjeni period (kvartal/mesec) formiramo prijavu PDV iz prometa proknjizenih naloga.


       Ovom akcijom zakljucava se promet za isti period i nema mogucnosti ispravke knjizenja i dodavanja u promet tog perioda. Ukoliko ima potrebe za tim, prijava se mora ponistiti ili obrisati.


       Sledeci korak je izvoz .XML datoteke na odabranu lokaciju na disku ili mrezi

sa koje ce se ucitati u aplikaciju E-porezi na Poreskoj upravi.


       U slucaju izmene PREDATE prijave postoje sledeci koraci:


1.  selektovati prijavu koja se menja i proglasiti je NEISPRAVNOM kao na slici 1, tom prilikom mora se uneti ID predate prijave

koja se menja, cime se podaci iz prometa otkljucavaju i dozvoljene su izmene za taj period (ogranicen zadatom prijavom)


graphic

Slika 1


2.  po izvrsenim ispravkama formirati ispravku (ponuda na toolbar-u) za isti period i pozvati se na ID broj prijave koja se menja, slika 2


graphic

Slika 2


3.        takvu novo formiranu prijavu izvesti u .xml


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator