PDV evidencija

Previous Next


PDV  evidencija - osnovni meni


graphic


Kontrolni podaci PDV

Sifarnici PDV

Unos naloga primljenih i izdatih racuna

 Razvrstavanje primljenih računa u posebne knjige po zakonski propisanim kriterijumima

(računi dobavljaca, dati avansi, računi inostranih dobavljaca,..)

 Razvrstavanje izdatih računa u posebne knjige po zakonski propisanim kriterijumima (računi kupaca, primljeni avansi, računi inostranih

kupaca...)

 Storniranje i povezivanje Avansnih racuna

 Razvrstavanje tipova promena po propisanim kolonama knjiga

-     Primljeni računi po opštoj/posebnoj stopi

-     Primljeni računi oslobođeni PDV

-     Primljeni računi uvoza sa PDV ili oslobođeni PDV

-     Primljeni računi poljoprivrednika

-     Primljeni računi sa ili bez prava odbitka

-     Izdati računi po opštoj/posebnoj stopi

-     Izdati računi oslobođeni PDV sa ili bez prava odbitka

-     Izdati računi izvoza kod kojih bi se PDV računao ili ne bi računao da je promet izvršen u zemlji

-     Izdati računi izlaza za sopstvene potrebe

 Prijem automatski formiranih naloga iz ostalih modula

-     Robno-komercijalno poslovanje

-     Fakturisanje usluga

-     Evidencije avansa

 Dnevnik naloga izdatih i primljenih računa

 Razvrstavanje troškova po poslovnicama (mestima troška)

 Rekapitulacija unetih računa po vrstama promena ili dokumentima

 Knjiženje naloga u PDV evidenciju

 Knjiženje naloga PDV evidencije u finansijsko knjigovodstvo po zadatom modelu.


Pregledi

 Proknjiženi nalozi primljenih i izdatih racuna

 Kontrola PP PDV

 PP PDV obrazac

-     Automatsko formiranje i štampa

-     Štampa kontrolnog pregleda unetih računa sa objašnjenjem popunjenih kolona PP PDV obrasca


Izveštaji

 Knjiga primljenih računa (KPR)

 Knjiga izdatih računa (KIR)

 Pregled izdatih i primljenih računa

 Pregled datih i primljenih avansa - otvorene stavke

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source