Kontrola PDV

Parent Previous Next


· Kontrolni pregled proknjizenih promena po datumu naloga sa opcijama na stampi


graphic


graphic


· Stampa KONTROLNIKA PDV sa mogucnoscu selekcije primljeni i/ili izdati racuni,

sa izborom po svim kriterijumima unosa  racuna i rekapitulacijom po pozicijama obrasca PP PDV


graphicCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files