Pregledi PDV

Parent Previous Next


graphic


Proknjiženi nalozi primljenih i izdatih racuna


Kontrola PP PDV


Štampa kontrolnog pregleda unetih računa sa objašnjenjem popunjenih kolona PP PDV obrascao  PP PDV obrazac


Automatsko formiranje i štampa

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy Qt Help documentation editor