Finansije-pomocne funkcije

Parent Previous NextPOČETNA PODEŠAVANJA


graphic


Pažnja: ovde su dati  primeri, pre početka definisanja dokumenata, potrebno je formirati šifarnik dokumenata!- Otvaranje stanja i otvaranje prometa u novoj poslovnoj godini

potrebno je definisati sistemske naloge za početno stanje

graphic


- Za automatsko zatvaranje knjiga (prihoda i rashoda) kao i zatvaranje konta stanja na kraju poslovne godine

(važno za formiranje bilansa i prenos pocetnih stanja u novu godinu)
- Definisanje naloga blagajne po vrstama i kontima blagajne, kao i tekućih racuna, kako bi omogućili posebne štampe ovih naloga kao i praćenje tokova gotovine


graphic- Definisanje konta za obračun ostvarene razlike u ceni po koeficijentu, gde znak % posle konta podrazumeva sva konta koja počinju zadatim brojemCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor