Vrste dokumenata

Parent Previous Next

Šifarnik dokumenata je proizvoljan i određuje tipove naloga po dokumentima za knjiženje, mada nije obavezno sva dokumenta sortirati po ovim šiframa.


Postoji potreba da se neke vrste naloga definišu kao sistemske zbog automatskih knjiženja ili drugog načina prepoznavanja dokumenta koje sadrže.

Samo formiranje šifarnika može biti numeričko ili opisno uz ograničenje na tri mesta (karaktera).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator