Poslovni partneri

Parent Previous Next

Šifarnik poslovnih partnera je opšti za sve module SMS solution programa, pa samim tim pored osnovnih, sadrži i specijalne karakteristike partnera za komercijalno i robno poslovanje, ali nije i obavezno popunjavanje ovih polja osim, naravno opstih karakteristika partnera, bilo da su u pitanju kupci ili dobavljači.


U već formiranom šifarniku ima više mogućnosti za pretragu, kao što je samo dugme Pretraga sa Toolbar-a, ili sortom po zaglavlju

(na slici crveno -Naziv-).

To znači da ce se pozicionirati na naziv kucanjem početnih slova iz naziva partnera.Sa ikonice pretraga možemo pretraživati šifarnik po više parametara i delimičnim unosom sa nastavkom pretrage dok se ne zadovolji kriterijum.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites