Kontni plan

Parent Previous Next


- Prilikom unosa novog konta obratiti pažnju na deo maske sa karakteristikama konta - PONAŠANJE konta

čime određujete, čekiranjem u kućicu, da li je na primer saldo konto, sa deviznim unosom, ili zahteva obavezan unos ugovora...


Sva analitička konta koja unesete automatski dobijaju status DOZVOLJENO knjiženje,

što znači da po pravilu knjiženje nije dozvoljeno na sintetičkim kontima, grupama i klasama.


- Druga važna obrada kontnog plana je dodeljivanje šifara AOP-a delovima konta, odnosno analitikama koje se delimično pune prilikom formiranja Bilansa.
Izborom ikonice šifre AOP sa toolbar-a ponudiće se tabela za sprovođenje dodele AOP-a analitičkim kontima kao delovima, posle čekiranja određenog Aop-a sa desne strane prozora, i  odabirom znaka "x" za izlaz ponudiće se konsultaciona poruka kao na slici dole.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator