Knjiženje

Parent Previous Next

Glavni meni


Knjiženje robe


   


Filterisanje - selekcija perioda, poslovnica, dokumenata po vrstama i statusu knjiženja...


Levi deo ekrana sa filterima


Desni deo ekrana


Po završenom filterisanju možete knjižiti određena dokumenta sa prethodnim prikazom naloga za knjiženje i upozorenjem na nedostatke u nalogu.

Ukoliko niste odabrali opciju - Prikaži nalog pre knjiženja - Nalog sa nedostacima se neće proknjižiti ako je na pomoćnim funkcijama

čekirano direktno knjiženje ispravnih naloga u proknjižene naloge!Poruke o greškama neispravnog naloga za knjiženjeNastavak knjiženja:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents