Kursne razlike

Parent Previous Next


Ekran obračunatih kursnih razlikaPo unosu naloga za obračun, uneti  kurs valute preko ikonice KURS na TOOLBAR-u, a zatim odabrati dugme OBRAČUN, gde će vam se ponuditi konta po valutama i izvršiti obračun


Pored toga što konta pozitivnih i negativnih kursnih razlika treba da budu definisana u pomocnim funkcijama,

treba skrenuti pažnju na mogućnost izbora načina knjiženja i da li želite knjiženje  kursnih razlika u saldu.

Po ovom selekcijama formira se pripremljen nalog za knjiženjeCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation