Zatvaranje knjiga

Parent Previous Next


Po završenim knjiženjima na kraju poslovne godine i sprovedenim usaglašavanjima knjiga pristupa se zatvaranju prihoda i rashoda.

izborom opcije Zatvaranje prihoda/rashoda napraviće se automatski nalog koji će vas čekati u unosu naloga.


Treba ga proknjižiti BEZ DODAVANJA stavki, pošto je nalog sistemski, dodate stavke neće se videti kao promet tekuće godine (misli se na raspored rezultata)

Za raspored rezultata koristite neku redovnu vrstu dokumenta, odnosno otvorite novi nalog i nastavite knjiženja rasporeda od konta 720 prenosom njegovog

salda iz naloga zatvaranja.


Po knjiženju i ovog naloga možete odabrati opciju Zatvaranje knjiga  za zatvaranje konta stanja, napraviće se nalog koji treba proknjižiti,

a gde dobijate saglasnost aktive i pasive preko  konta sa definisanih dokumenata (konta) za zatvaranje

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor