Pregledi-Salda konta

Parent Previous Next


Podmeni padajućeg menija pregledi-Salda konta


Pregled i naknadno zatvaranje stavki


- KOMPENZACIJE-predlog i sprovođenje


-     Kumulativni pregled poslovnih partnera po svim kontima (kupac, dobavljač, dati i primljeni avansi)

-     Pregled dospelih potraživanja u zadatom periodu


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment