Pregledi-Stanje konta

Parent Previous Next  Stanje konta

graphic


-     Kumulativni i pojedinačni pregled po mesecima sa izdvojenim početnim stanjem i zatvarnjem knjiga, na nivou analitike,

sintetike, klase ili grupe, za izabranu poslovnicu (organizecionu jedinicu) ili celu firmu.


-     Pregled svih knjiženja za izabrani konto i mesec.


-     Štampa bruto-stanja


-     Stanje konta po poslovnicama (mestima troska i prihoda)Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software