Sinteticki izvestaji

Parent Previous Next


-     Zaključni list

Analitički zaključni list

-    Bruto-stanje konta

Stanje konta po poslovnicama (organizacionim jedinicama)

-    Bilans stanja, uspeha, tokova gotovine, statisticki izvestaj


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator