Vrste promena PDV

Parent Previous Next


Izgleg formiranog sifarnika promena PDV


graphic

Slika 1UNOS nove promene


·SIFRA promene (alfa numeric) - unos moguc svim karakterima (brojevi, slova i znaci-specijalni karakteri)


·TIP promene  - sa padajuceg menija kao na slici 2 , sto podrazumeva da za svaku opciju Tipa treba uneti novu vrstu promene PDV


graphic

Slika 2


·MODEL knjizenja u finansijsko knjigovodstvo - razlikujemo definisanje modela sa kontima prilikom unosa nove promene - slika 2a i kod izmene postojece - slika 1


graphic

Slika 2a


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator