Zarade

Obracun zarada ›› Pregledi ››
Parent Previous Next

PREGLREDI – Zarade

  1. U ovom delu programa se nalazi kompletan pregled isplate sa prikazom  iznosa bruta, poreza, doprinosa, neta  na ekranu.

Odavde se,  nakon što unesete zarade i satnice i uradite obračun u prethodnim koracima, štampaju svi obrazci i izveštaji vezani za jednu isplatu .
LISTANJEListići


Polja poslovnica i radnik se automatski popunjavaju na osnovu radnika na koga smo prethodno bili pozicionirani.

Blagajna


Kontrolnik isplata


U ovom izveštaju dobijate pregled svih iznosa (bruto, neto, porez, doprinosi) na nivou radnika za određenu isplatu

Obrazac ZSDPObrazac ZSPObrazac INSZObrazac NZ-1Obrazac RAD-1


Rang lista  

Rang lista 10 radnika sa najvišim primanjima za isplatu

Rekapitulacija


PoslovnicaCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator