Analitički izveštaji

Parent Previous Next


Unosom podatka u polja na get masci sužavate pretraživanje i izveštavanje.


Ukoliko je potrebno da zadate veći uslov, na primer veliki broj konta možete

koristiti % posle unosa grupe, sintetike ili prve analitike.

To se odnosi i na poslovnice

Korišćenjem dugmeta pozivate setove za izveštaje koji omogućavaju selektivnu pretragu po zadatom modelu.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files