Izveštaji

Parent Previous NextIZVEŠTAJI


-kartica robe-najvažniji izveštaj u robnom poslovanju-skup sve ulazno-izlazne dokumentacije za zadatu

                        poslovnicu, po artiklima,hronoloćki po datumima dokumenta . To je, zapravo istorija

                        artikla unutar jedne poslovne jedinice. Izveštaj je kumulativan bez obzira na izabrani

                        period (tj. Ima prethodno stanje na koje se nadovezuje)

-lager lista – trenutno stanje artikla

-promet robe-sažeta kartica robe gde su presabrani ulazi i izlazi

-KEP knjiga-propisani obrazac ulaznih-izlaznih dokumenata

-popis dokumenata-izveštaj (spisak) unete dokumentacije po izabranim kriterijumima

-izveštaj dostave-izveštaj

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications