VP,GP,MATERIJAL

Previous Next


ROBNO KOMERCIJALNO POSLOVANJE

VP,GP,MATERIJALOvaj modul prati dokumentaciju magacina (cene su bez PDVa) .

Dokumenta su podeljena po grupama ulaza (NABAVKA) i izlaza (PRODAJA).

Kroz meni su dokumenta postavljena redosledom da jedan moze prethoditi drugom. Ukoliko se od jednog dokumenta pravi drugi,

veza medju njima ostaje zapamćena.

                  -  interna  (prijem iz drugog magacina)


devizna predkalkulacija (uvoz od ino-dobavljača)


kalkulacija  -  eksterna (račun od dobavljaca)

                -  interna (dostavnica iz drugog magacina)

                -  zbirna  (zbirni račun od dobavljača na više isporuka u periodu)

                -  interni obračun


-  popis (formiranje i unos popisne liste)

-  priprema popisa (učitavanje excell tabela u odredjenom formatu)

-  početno stanje (dokument nastao iz prošlogodišnjeg popisa)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files