Nabavka

Parent Previous Next


Postoje grupe dokumenata koje utiču na lager (L) ili ona koja ne utiču (ukoliko utiču postoji oznaka (L) na kraju reda uz opis dokumenta).


Mogućnost izrade sledećih dokumenata:


NABAVKA  

-narudžbenica  

-eksterna (NA) naručivanje robe dobavljacu (L)

-interna (NAI) naručivanje robe iz drugih poslovnih jedinica (L)

-prijemnica    

-eksterna (EP) (otpremnica od dobavljača) (L)

-interna (IP) (prijem iz drugog magacina) (L)

-devizna predkalkulacija (DK) (uvoz od ino-dobavljača)

-kalkulacija      

-eksterna (EK)(račun od dobavljaca) (L)

-interna (IK) (dostavnica iz drugog magacina) (L)

-zbirna (ZK) (zbirni račun od dobavljača na više isporuka u periodu)

-interni obračun

-ostali ulazi (IK) specifična interna dokumenta podeljena po svrsi zbog specifičnog knjiženja.


Sva  razduženja se unose sa minusnim količinama a zaduženja sa pozitivnim količinama.Dokumenta su:


-nivelacija (NI)

-promena cena

-popis (PO) (formiranje i unos popisne liste)

-kontrolni i godišnji popisi

-priprema prijema (PP) (učitavanje excell tabela u odredjenom formatu)

-početno stanje (PS) (dokument nastao iz prošlogodišnjeg popisa) (L)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor