Opšte o robnom dokumentu

Parent Previous Next

OPŠTE O ROBNOM DOKUMENTU


Sva robna dokumenta obavezno sadrže zaglavlje i stavke . Na zaglavlju se čuvaju podaci o broju, datumu, partneru (ili poslovnici), podaci o originalnom broju ili veznom broju dokumenta, statusu dokumenta, vrednosti, PDV u,napomene...a na stavkama podaci o robi (koja roba, kolicina, cena, popusti, dodatni opisi o napomene..) .  Robna dokumenta se prikazuju za određenu FIRMU-POSLOVNU GODINU-LAGER

Ekrani koji služe za unos,izmenu, brisanje ili prikaz robnih dokumenata podeljeni su na logičke celine :
PRIKAZ ZAGLAVLJA DOKUMENTA- nazivi polja zaglavlja koji će biti prikazani u prozoru ispod . Ukoliko je zaglavlje sa nazivima označeno plavim, prozor za zaglavlje dokumenata je aktivno. Naziv polja označen crvenim je sortni pojam (rastući ili opadajući) po kome je složena dokumentacija . Osvetljeni dokument je aktivan i svi dodatni podaci (idle) (opisi,vrednosti i sl) odnose se na taj dokument .PRIKAZ STAVKI DOKUMENTA-sadrži spisak polja stavki za osvetljeni dokument iz zaglavlja. Ukoliko je označeno plavim, prozor ispod je aktivan, a polje koje je crveno je sortni pojam po kojem su poređane stavkeDODATNI PODACI (idle)-su prikazi koji se odnose na konkretan dokument i pružaju dodatne informacije . Obično se nalaze pri dnu aktivnog ekrana i sa strane ekrana na koji se odnoseFILTERI – u želji da ekrani sa dokumentima budu operativni za rad, napravljene su konvencije o prikazima podataka prilikom ulaska u dokumentaciju. Ta konvencija je prikazana na Filterima uz mogućnost da neko promeni filtere po potrebi, po ulasku u ekran. Naime, uvek se prikazuje poslednji uneti mesec, za sve partnere  i sve operatere unosa, a mogu se preselektovati po kriterijumima navedenim u Filterima. Posto se filteri definišu, potrebno je uraditi SET čime se podaci na ekranu predefinišu.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment