Opšte o ikonama sa alatima

Parent Previous Next

OPŠTE IKONE SA ALATIMA


Unos podataka:ukoliko nude dokument i stavke doumenta, biranjem odgovarajućeg, ulazi se u ekrane za unos izabranog. Ukoliko na toolbaru Unos  nema podmenija, Unos se odnosi na aktivan prozor  . Ekrani za unos se aktiviraju i desnim klik-on na miša u prozoru za koji želimo unos (pa izabrati unos)  ili Insert dugmetom na tastaturi  (naravno, u aktivnom prozoru).Izmena podataka: Bitno je osvetliti (pozicionirati se na) red za koji želimo izmenu. Samim tim ativiran je prozor u kojem se nalazi podatak . Pritiskom na toolbar Izmena ili desnim klik-om miša (pa izabrati Izmena) ili Enterom na tastaturi, dobija se ekran za izmenu izabranog podatka.Brisanje: Bitno je osvetliti (pozicionirati se) na red koji želimo da brišemo. Samim tim ativiran je prozor u kojem se nalazi podatak . Pritiskom na toolbar Brisanje ili desnim klik-om miša (pa izabrati Brisanje) ili Delete na tastaturi, dobija se pitanje o potvrdi brisanja.Pretraga: Omogućava pretraživanje podataka u aktivnom prozoru . Prvo se izabere polje po kojem se radi pretraga a zatim i izraz koji tražimo.Osvežavanje: Podaci prikazani na ekranu, ukoliko nisu osveženi, ili na njima nije rađeno duže vreme mogu prikazivati neažurne podatke. Naravno, ne postoji opasnost da se bilo šta uradi sa neažurnim podacima , jer čim se program obrati SQL bazi , traženi podaci su ažurni. Pritiskom na osvežavanje ili na funkcijski ključ F4 (tastatura), čitava grupa prikazanih (u aktivnom prozoru) podataka se još jednom učitava iz baze i prikazuje na ekranu.Kopiranje: Kroz sve ekrane sa dokumentacijom, postoji mogućnost kopiranja skoro svih dokumenata u druge dokumente. Potrebno je uvek uneti zaglavlje novog dokumenta a zatim klik-om aktivirati upit za kopiranje stavki koji omogućava izbor godine, vrste dokumenta,poslovnice i broja dokumenta koji se mogu kopirati.                                    Posle izbora, stavke se prikazuju sa oznakom za kopiranje (mogu se izabrati ili ne) , količinama se može promeniti znak ili selektovati prema količini, a cene se mogu izmapirati.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily