Kartica robe

VP,GP,MATERIJAL ›› Izveštaji ››
Parent Previous Next

KARTICA ROBE


Ovo je najvažniji izve[taj u radu sa robom. Pokazuje detaljan promet artikla po datumskom redosledu I ključan je za analizu robe. Uvek radi po jednoj poslovnoj jedinici (lageru) a bez obzira na izabrani period, izveštaj je kumulativni (sadrži I prethodno stanje). Ukoliko neko selektivno polje ostane prazno, kartica će se prikazati za sve varijante praznog polja. Ukoliko se polje popuni delimično, a zatim završi znakom %, kartica će se prikazati za sve slučajeve pomenutog polja koji počinju karakterima do oznake %.


Uvodni ekran (izbor opcija)


1.Samo artikli na stanju (već ponuđena opcija) omogućava de se ne pojave artikli koji su imali promet a stanje im je 0

2. Sort po nazivu

3.Samo zbir po grupama (presabira komadna I vrednosna stanja po robnim grupama)-svrha mu je, pre svega, sagledati ukupni zbir prometa, što sažetije ,bez analize po artiklima.

4. Detaljan prikaz ulaz,izlaz,stanje-svrha mu je da ,za svaki izabrani artikal, zbirno prikaže ukupnu nabavki,prodaju I stanje.


Izgled štampe

Dokumenta prikazana na kartici su ili ulazna ili izlazna.

Ponovićemo postojeće vrste dokumenata po abecednom redu a i , još jednom, da svaki document u Robno-komercijalnom poslovanju u sebi sadrži

oznaku dokumenta (sledi spisak) - poslovnicu iz koje je document-broj dokumenta (ime je document jedinstveno određen) .


Oznake dokumenta:

- DK - devizna predkalkulacija

- EK  - eksterna kalkulacija

- EKR - eksterna kalkulacija,razgraničeni ulaz

- FK  - finansijsko knjuzno pismo

- ID  - interna dostavnica

- IK  - interna kalkulacija

- KP - knjižno pismo

- NI  - nivelacija cena

- PR - Radni nalog

- PS  - početno stanje

- PZ  - Pazar finansijski u MP

- RN - račun kupcu

- RP  - robin pazar u MP

- RS  - storno račun

- TB  - trebovanje iz magacina sirovina

- ZK  - zbirna kalkulacija


Na primer , ako je document označen sa RN-1000-78 u pitanju je račun za kupca pod brojem 78 iz magacina čije je oznaka 1000.

Na štampi kartice robe, na zaglavlju,u levom uglu je uvek oznaka i naziv  poslovnice na koju se kartica odnosi a izabrani period piše u naslovu. Ispod je popis izabranih kriterijuma  objašnjenih pod nazivom  

Uvodni ekran (izbor opcija) .

Tako korisnik na izveštaju ima jasno ispisane kriterijume i selekcije koje je odabrao. Zatim sledi drugo zaglavlje koje sadrži nazive kolona ispod kojih se nalaze odgovarajuci podaci .

Pre samog prometa po nekom artiklu, isti je naveden sa svim svojim podacima u levom uglu, podvučen i jasno označen.

- dokument - u sebi sadrži oznaku dokumenta i broj (a poslovnica je već navedena na vrhu zaglavlja)

- datum – je datum navedenog dokumenta

- Orig.dokument – u sebi sadrži dodatne podatke koji upotpunjavaju podatke sa dokumenta. Npr, ako je u pitanju faktura dobavljača, naš document zaduženja je EK , a u orig.dokumentu biće naveda faktura dobavljača

 kao i  naziv i sedište dobavlača kako bi na kartici bilo potpuno jasno o čemu se radi. Ukoliko je, npr u pitanju trebovanje TB  iz magacina sirovina za proizvodnju, u orig.dokumentu pisace broj radnog naloga iz

 proizvodnje koji    je  trebovao material … Tme se omogućava snalaženje i veza među dokumentima.

- ULAZ (kolicina i vrednost) - ukoliko je vrsta dokumenta ulazna, biće popunjena ova polja

- Cena – jedinična cena iskazana na dokumentu

- IZLAZ (kolicina i vrednost) - ukoliko je vrsta dokumenta izlazna, biće popunjena ova polja

- STANJE (kolicina i vrednost) – stanje na lageru posle dokumenta koji je naveden u redu, na početku.


Promene kroz sva dokumenta u zadatom periodu,  zavrsavaju se zbirom svih kolona zaglavlja koji se odnose na taj artikal.

Medjuzbirovi postoje po robnim grupama a i na kraju kartice, totalni zbir.

Na osnovu kartice robe, pristupa se ispravci dokumenata ukoliko postoji potreba za tim. Kartica je odgovor sta se tačno dogodilo sa artiklom i zašto je njegov rezultat takav .Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool