Kontrola

Parent Previous Next

KONTROLA -> ZARADE


U kontroli zarada se definišu isplate.

Dakle, u ovom delu programa se unese isplate za neki određeni mesec, za određeni tip obračuna

(Redovan rad, porodilje, Invalidi, Privremeni i povremeni poslovi), ovde se unose akontacije i povezuju se sa konačnim isplatama.  Unos zarade


Najpre se pozicioniramo na tabelu kontrole zarada - > unos


Unos prethodne isplate


Ukoliko je nekoj isplati prethodila akontacija, neophodno je povezati ove dve isplate.

Dakle u tabeli isplata se pozicioniramo na isplatu koju želimo da povezemo sa akontacijom (prethodnom isplatatom) -> zatim se pozicioniramo na tabelu prethodne isplate –> unos


Pozicioniramo se na isplatu koju želimo da proglasimo akontacijom i

pritiskom na <enter>, duplim klikom ili pritiskom na dugme OK program će u tabelu prethodnih isplata upisati selektovanu prethodnu isplatu.Arhiviranje


Arhiviranje je postupak kojim se zaključava isplata. Dakle kada završimo sve poslove vezane za jednu isplatu neophodni je da je arhiviramo.

Ovaj postupak je bitan najviše zbog obračuna obustava, jer kada se jedna isplata arhivira, tada se na otplaćeni iznos kredita doda obračunati iznos.

Arhiviranje je takođe bitno kod formiranja Obrazca M4 i Obrazca PPP, jer isplate koje nisu arhivirane neće ući u ove obrazce

Arhiviranje isplate se vrši na sledeći način: Pozicioniramo se isplatu koju želimo da arhiviramo i izaberemo opciju arhiviranje u tool baru.

Ukoliko želimo neku isplatu da vratimo iz arhive izaberemo opciju Vracanje arhive.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad