Obustave po radnicima

Obracun zarada ›› Šifarnici ››
Parent Previous Next


ŠIFARNICI - > Obustave - > Obustave po radnicima


Nasuprot delu programa Unos obustava, gde je prikazan pregled radnika po obustavama, ovde imamo pregled obustava po radnicima.
DODELJIVANJE OBUSTAVA RADNICIMA


Dodela obustava radnicima u ovom delu programa ima potpuno isti mehanizam kao i kod unosa obustava.

Pozicioniramo se na tabelu Radnika - > Odaberemo radnika kome želimo da dodelimo obustavu - > Pozicioniramo se na tabelu obustava - > Unos  


U zavisnosti od izabranog tipa obustave dobijate:


ProcentualnaStalnaKreditiTOOLBAR


Kontrolnik


Pozicioniramo se na radnika i u tool baru kliknemo na „Kontrolnik“


Listanje


štampa obustava po radnicima


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator