Šifarnici

Parent Previous Next


Evidencija kadrovskih promena, obračunskih elemenata i obustava kroz  šifarnike 1.0  . Dakle ako je bilo odlazaka postojećih radnika, zapošljavanja novih, promena statusa radnika i slično neophodno ih je evidentirati u šifarnicima. Isto važi i za same elemente obračuna (ukoliko je bilo promena stopa poreza i doprinosa i sl.) neophodno ih je najpre evidentirati u šifarnicima. Zatim ako je bilo nekih promena vezanih za obustave radnika i njih trebamo evidentirati pre same isplate.Radnici

Radnici po ugovorima

Obračunski elementi

Obračunski elementi-ostala primanja

Obustave

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications