Ostala primanja - obračunski elementi

Obracun zarada ›› Šifarnici ››
Parent Previous Next

šifarnik - obračunski elemenati –> ostala primanja


Ovde definišemo vrste isplata za ostalih primanja.


Unos

Pozicioniramo se na tabelu vrsta isplata - > unos

Tako da ako smo na primer odabrali OPJ „14“ definisali smo da data vrsta isplate ide u 4. Red OPJ 1 Obrazca. Ako smo itabrali OPJ „2“ definisali smo da isplata pripada OJP 2 obrazcu, jer                OPJ 2 Obrazac nema kolone.Na tab strani „Uplatni računi“ popunjavamo uplatne račune na koje se plaćaju porez i doprinosi.


KONTA ZA KNJIžENJENa tab strani „Konta za knjiženje“ unosimo konta za knjiženje

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents