Obračunski elementi

Obracun zarada ›› Šifarnici ››
Parent Previous Next


šifarnik - obračunski elemenati –> zaradeUnos vrste obračuna


Pozicioniramo se na tabelu vrsta obračuna -> unos


šifra obračuna – jedinstvena šifra obračuna

Opis

Tip  - Način obračuna (zarade, porodiljsko osustvo, bolovanje, invalidi)

Konta za knjiženje neta i bruta


Unos nove radne liste


Radne liste - vrste radnih vremena sa odgovarajućim propozicijama obračuna. Definišemo ih unutar određene vrste obračuna.

Najpre se pozicioniramo na tabelu vrsta obračuna -> odaberemo vrstu obračuna za koji želimo da unesemo radnu listu-> unos


šifra – jedinstvena šifra radne liste

Opis

Procenat

Tip


Unos doprinosa


Doprinosi se definišu unutar određene vrste obračuna i obračunavaju se na sve radne liste definisane u okviru tog obračuna.

Najpre se pozicioniramo na tabelu obračuna –> odaberemo vrstu obračuna za koji  želimo da unesemo doprinos

-> kliknemo mišem na  tab stranicu DOPRINOSI -> Pozicioniramo se na tabelu doprinosa -> unos


šifra – jedinstvena šifra doprinosa

Opis

Vrsta doprinosa – Klikom miša definišemo  kojoj vrsti doprinos pripada

Na teret – definišemo da li je doprinos na teret radnika ili na teret poslodavca

Opština – definišemo na koju se opštinu plaća doprinos

Procenat

Subvencija – popunjava se ukoliko postoji subvencija za doprinos, ukoliko ne postoji ostavimo vrednost „0“

žiro račun

Meseci uvećanog trajanja – popunjava se ukoloko se doprinos odnosi na beneficirani radni staž

Konta


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator