Radnici po ugovoru

Obracun zarada ›› Šifarnici ››
Parent Previous Next

šifarnik - Radnici po ugovoru


Kao i radnici i radnici po ugovoru su raspoređeni po poslovnicama (organizacionim jedinicama).

Poslovnice se unose na isti načina kao i kod šifarnika radnika


Unos radnika po ugovoru


Najpre se pozicionirate na poslovnicu u koju želite da resporedite radnika po ugovoru. Zatim se pozicionirate

na tabelu radnika po ugovoru-> unos

šifra radnika – Isto kao i radnici, radnici po ugovoru pripadaju skupu saradnika. Dakle, kada unosimo novog radnika po ugovoru, prvo izaberemo koga ćemo iz šifarnika saradnika proglasiti radnikom po ugovoru

Ime – prepisuje se iz saradnika i može da se menja

Matični broj – predstavlja JMBG (Jedinstveni Matični Broj Građana).  Ovaj podatak, kao i tekući račun,  opština i adresa se prepisuju iz šifarnika radnika ukoliko odabrani saradnik postoji u šifarniku radnika

Fond – ovaj podatak govori kom fondu radnik pripada. Koristi se kod OPJ2, OPJ6 i MUN obrazaca

žiro račun – način unosa ovog podatka je identičan unosu žiro računa kod radnika

Opština

Adresa

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?