Radnici

Obracun zarada ›› Šifarnici ››
Parent Previous Next

Toolbar

Poslovnice


U modulu obračun zarada poslovnica predstavlja organizacionu jedinicu firme u kojoj su raspoređeni radnici. Kada kliknete na određenu poslovnicu u tabeli radnika će se prikazati radnici koji su raspoređeni u toj poslovnici.


Unos poslovnice

Pozicionirajte se na tabelu poslovnica -> unosUnos radnika


Najpre se pozicionirate na tabelu poslovnica -> odaberete poslovnicu u koju želite da resporedite radnika -> pozicionirate na tabelu radnika -> unos i otvara vam se Get maska sa saradnicima.

Ukoliko se radnik koga želimo da unesemo ne nalazi među saradnicima pozicioniramo se na tabelu saradnika - > unos

Ukoliko radnik već postoji u saradnicima, pozicionirate se na njega i pritisnete <enter>Ukoliko nije definisano radno mesto na koje želimo da rasporedimo radnika možemo ovde da ga unesemo.

Pozicioniramo se na tabelu radnih mesta -> unos

Nakon što ste uneli staž (desni klik-unos) u odgovarajućem formatu, program automatski prelazi na sledeću stranu


Unos radnih mesta

      1. Najpre se pozicionirate na tabelu poslovnica - > odaberete poslovnicu za koju želite da definišete radno mesto

zatim ispod tabele poslovnica kliknete na tab stranu „Radna mesta“ - > pozicionirate se na tabelu radnih mesta -> unosDok u polju radnik kucate tekst u tabeli ispod se automatski filtriraju radnici čije ime i prezime sadrži otkucana slova.

Kada u tabeli dobijete željenog radnika, pozicionirate se na njega -> dupli klik,

OK ili enter i program će se automatski pozicionirati na odabranog radnikaCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy Qt Help documentation editor