Ostali pregledi finansije

Parent Previous Next

Ostali pregledi finansije

Previous Top Next


Radnici

-     Pregled i naknadno zatvaranje stavki, štampa kartica i specifikacija

-     Kumulativni pregled radnika po svim kontima

Ugovori

-     Pregled svih knjiženja po ugovorima (posao, radni nalog,...), po kontima i mesecima u dinarskom ili deviznom obliku

o  Novčani tokovi

-     Kontrolni pregled izvoda tekućih računa i dnevnika blagajne sa pojedinačnim i kumulativnim saldima

-     Formiranje predloga za izradu bilanska tokova gotovine

Selekcija

Formiranje selekcije knjizenih stavki po zadatom kriterijum (nalog, konto, datum naloga, dokumenta ili valute, poslvni partner, radnik, poslovnica, iznos, ugovor, šifra valute, devizni iznos,..)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor