Kompenzacije

Parent Previous Next1.


TOOLBAR

2.Formiranje

-     Pregled mogućih kompenzacija, izrada predloga za komenzaciju, knjiženje

3. Rekonstrukcija u slučaju da ste naknadno doknjižili ili ponovo povezali stavke

4. Stampa predloga kompenzacije i

5. knjiženje

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer