Učitavanje E-bank

Parent Previous Nexto  Učitavanje izvoda iz elektronskog bankarstva

-     Logička kontrola izvoda

-     Raspoznavanje partnera po osnovu tekućeg računa i automatska dopuna  tekucih racuna na partnerima

-     Zatvarnje partnera automatsko u slučaju dobrog poziva na broj ili ručno (prepoznavanjem iznosa, FIFO metod i sl.)

-     Prebacivanje izvoda u unos naloga ili direktno knjizenje u promet


TOOLBAR i izbor banke i tekućeg računa za unos izvodaSvi partneri sa poznatim brojevima tekućih računa će odmah biti prepoznati, kao i konta koja ste definisali na šiframa plaćanja.


Kod onih koji nisu prepoznati kod učitavanja, biće crveno označeno polje ,

gde za konto možete direktno kucati konto ili kao kod partnera ukucati nulu i ENTER-om otvoriti šifarnik partnera/konta,


a posle selekcije po nazivu partnera (vidi se na ekranu u polju Komitent) i izboru,

partneru će biti dodeljen novi tekući račun, i tad  će se njegov naziv pojaviti u polju Partner/Saradnik.Dugme za zatvaranje salda konta OTVORENE STAVKE dok ste na određenom partneru

Ekran zatvaranja stavki


Ukoliko na TOOLBAR-u izaberete dugme Knjizenje izvod će se automatski proknjižiti u promet proknjiženih naloga!

Za učitavanje zarada u nalog izvoda koristite opciju bez knjiženja iz platnog prometa

(to je omogoćeno na unosu naloga preko ikonice Zarade na TOOLBAR-u)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor