Eksterna kalkulacija

VP,GP,MATERIJAL ›› Nabavka ›› Kalkulacija ››
Parent Previous Next

EKSTERNA KALKULACIJA  EK


Na ovom ekranu unosi se roba sa fakture dobavljača . Za organizaciju i izgled ekrana važe opcije iz OPSTE O ROBNOM DOKUMENTU .


Unos-izmena zaglavlja :
PDV dobavljača:
Kalkulativni elementi:
Unos-izmena stavki:
Avansi :


U slučaju datog avansa koji je prikazan na fakturi dobavljača, a registrovan u Evidenciji avansa , potrebno je pridružiti avans dokumentu, zbog ispravnog knjiženja u PDV evidenciju i Finansijsko knjigovodstvo . Izborom opcije Avans u toolbaru, dobija se ekran koji nudi neiskorišćene date avanse dobavljaču . Čekiranjem (desno,u redu avansa) upisuju se automatski mogući iznosi za korišćenje iznosa na avansu, odnosno, pozicioniranjem na određeno polje iznosa može se korigovati vrednost u skladu sa prikazom na fakturi dobavljača.       Posle usklađivanja tih iznosa uradi se potvrda i prenos na dokument,čime se procedura završava.


Skener :


Ukoliko postoji uređaj za skenirenje (data collector) može se roba na ulazu ’prebrojati’ pomoću njega. Ukoliko uđemo u opciju Skener prikazaće se  ekran u koji se mogu učitati podaci sa uređaja a zatim preneti na dokument.


       


Ambalaža :


Ukoliko želite da vodite vaše zaduženje ambalaže, potrebno je za artikle definisati ambalažu a zatim preko prikazanog ekrana uneti zaduženje i razduženje ambalažeOstalo :
Štampa :       


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator